Audyt Wewnętrzny

Opis kierunku

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez czynności doradcze oraz systematyczną ocenę kontroli zarządczej. Audyt prowadzi do kreowania i tworzenia wartości dodanej dla jednostki sektora finansów publicznych. Pełni także funkcję ochronną, która polega na zapewnieniu, że zasady i procedury określone przez kierownictwo są przestrzegane, a istniejące wewnętrzne mechanizmy kontrolne ograniczają ryzyka działalności do akceptowanego poziomu.

Dzięki audytowi wspiera się jednostkę w podnoszeniu jej konkurencyjności, gospodarności, efektywności i skuteczności za pomocą zarządzania ryzykiem. Skutkiem audytu jest formułowanie zaleceń, które mogą pomóc w zapobieganiu stratom, zwiększając efektywność podejmowanych działań w procesie decyzyjnym w organizacji sektora publicznego oraz umożliwiają racjonalizację prowadzonej polityki finansowej poprzez ograniczanie wydatków oraz zarządzanie zasobami organizacji dostosowanymi do wykonywanych zadań oraz realizowanych celów.

Z perspektywy interesariuszy audytowanej jednostki bezpośrednią korzyścią jest gwarancja jej działalności zgodnie z prawem, standardami oraz kartą audytu, a zatem funkcjonowania w sposób skuteczny i wydajny co buduje pewność w obrocie rynkowym oraz stanowi przykład działań wewnętrznych usprawniających wykonywanie zadań przez organizację. Dzięki temu jednostka audytowana uzyskuje większe możliwości identyfikowania ryzyk i opracowania wytycznych pozwalających jej przygotować się na nadchodzące szanse i zagrożenia. Audyt wewnętrzny uwzględniając w swoich zadaniach ryzyka związane z celami strategicznymi wspiera zatem rozwój zdolności prognostycznych organizacji.

Czas trwania studiów: 2 semestry; 157 godzin dydaktycznych

Limit miejsc: 55 (minimalna liczba uczestników 35)

Wybierając Audyt Wewnętrzny…

Program studiów

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów - kliknij tutaj 

Przedmioty:

 • Podstawy prawne audytu wewnętrznego i jego standardy w sektorze finansów publicznych
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Administracja publiczna
 • Podstawy zarządzania organizacjami
 • Ekonomia
 • Finanse publiczne
 • Kontrola zarządcza
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Bezpieczeństwo i ochrona informacji, w tym informacji przetwarzanych w systemach informatycznych
 • Rola audytu wewnętrznego w przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom
 • Metodyka prowadzenia audytu wewnętrznego
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Etyka w pracy audytora wewnętrznego

Harmonogram rekrutacji

Opłaty za studia

Płatność jednorazowa

Opłata za pierwszy rok studiów – 7 800 PLN

Płatne do 15.10.2023 r.

Płatność na raty

I rata – 3 900 PLN płatne do 15.10.2023 r.
II rata – 3 900 PLN płatne do 15.02.2024 r.

Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty po wcześniejszym zgłoszeniu do 30.09.2023 r.

Spis wymaganych dokumentów

Zobacz co zyskasz wybierając Audyt Wewnętrzny!

Przyjdź na Audyt Wewnętrzny jeśli

 • chcesz poznać przepisy i regulacje związane z audytem wewnętrznym
 • interesujesz się rachunkowością
 • szukasz kierunku, który pozwoli Ci zdobyć umiejętności przydatne w pracy
Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Interesuję się rachunkowością, mam umiejętność analitycznego myślenia, cechuje mnie skrupulatność i odpowiedzialność. Chciał(a)bym wykorzystać wiedzę o audycie wewnętrznym w mojej pracy.

Absolwent(ka)

Jestem przygotowany(a) do pracy jako audytor(ka), mam bardzo dobrą znajomość przepisów i regulacji. Moje umiejętności rozwinęły się dzięki interdyscyplinarnym i praktycznym zajęciom.

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Absolwent naszego kierunku...

Absolwent kierunku audyt wewnętrzny to osoba posiadająca solidne umiejętności rachunkowe, analityczne i komunikacyjne. Jest skrupulatny, odpowiedzialny i potrafi logicznie analizować dane, identyfikować ryzyka oraz wyciągać trafne wnioski. Posiada wiedzę z zakresu przepisów i regulacji związanych z audytem oraz umiejętność skutecznej współpracy w zespole i komunikacji z interesariuszami.

Zdobyte umiejętności można wykorzystać w licznych sektorach, część z nich wymieniamy poniżej.

Osoba kontaktowa

Pytania prosimy kierować na adres:

Aneta Rachwał

aneta.rachwal@uw.edu.pl

tel. +48 22 55 22 969

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę