Cyberbezpieczeństwo

Opis kierunku

Badania nad cyberbezpieczeństwem obejmują ochronę systemów cyfrowych, sieci i danych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zakłóceniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Ta interdyscyplinarna dziedzina obejmuje szeroki zakres tematów, w tym sieci komputerowe i bezpieczeństwo, kryptografię, bezpieczeństwo oprogramowania i prywatność danych. Obejmuje również badanie kwestii prawnych i etycznych związanych z technologią informacyjną, a także rozwój i wykorzystanie technologii bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

Głównym celem kierunku jest wykształcenie absolwentów posiadających kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa i tym samym zmniejszenie deficytu specjalistów z przedmiotowego obszaru na rynku pracy. 

Kształtowanie umiejętności studentów ma na celu sprostanie stale zmieniającym się wymaganiom dzisiejszego cyfrowego świata. Szybki w ostatnich latach rozwój technologii informatycznych i rynku IoT oraz wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej spowodował wzrost zapotrzebowania firm i organizacji na specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Celem kierunku jest podniesienie poziomu edukacji i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Przeciętny obywatel nie wie, w jaki sposób chronić swoje dane i prywatność w sieci, często nie jest świadom utraty danych, bądź tego, że stał się ofiarą ataku. Ochrona przed cyberprzestępcami jest jedyną drogą prowadzącą do poprawy ogólnospołecznego bezpieczeństwa państwa i świata.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Skierowane są do wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę i wykształcenie z zakresu kształtowania i stosowania polityki cyberbezpieczeństwa. 

Zajęcia prowadzone są przez zespół wykładowców akademickich oraz przedstawicieli firm i instytucji państwowych pracujących w obszarze cyberbezpieczeństwa.  

Do dyspozycji studentów są sale wyposażone w najnowszy sprzęt komputerowy.

I TURA REKRUTACJI

Rejestracja: 06.06.2024-22.07.2024
Egzamin wstępny: 29.07.2024

Ogłoszenie wyników: 01.08.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 02, 05-06.08.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 07-08.08.2024
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 12-13.08.2024

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

II TURA REKRUTACJI (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)

Rejestracja: 19.08.2024-12.09.2024
Egzamin wstępny: 19.09.2024

Ogłoszenie wyników: 24.09.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 25-26.09.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 27-30.09.2024

Wybierając cyberbezpieczeństwo…

Program studiów

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj
Skrócony program studiów - kliknij tutaj

Program studiów jest odpowiedzią na rosnące wciąż zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się bezpieczeństwem IT. Główne założenia programu skierowane są na rozpoznawanie potrzeb organizacji w zakresie bezpieczeństwa IT, kształtowania polityki cyberbezpieczeństwa na poziomie państwowym oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym UE. 

Program studiów składa się z dwóch filarów:

 • I filarwiedza z zakresu kształtowania i stosowania polityki cyberbezpieczeństwa na poziomie firm, organizacji, instytucji państwowych i europejskich, w tym:
  • rozpoznawanie potrzeb oraz kształtowanie polityki i strategii cyberbezpieczeństwa,
  • sposoby tworzenia zasad kontrolnych i ochronnych dla zasobów technologicznych
   i informacyjnych przedsiębiorstw,
  • rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa funkcjonujące na szczeblu państwowym,
  • zasady polityki UE mające na celu zwiększenie cyberodporności, walkę z cyberprzestępczością, wzmocnienie cyberdyplomacji i cyberobrony,
  • prawo karne i ochrona cyberprzestrzeni,
  • zarządzanie ryzykiem i ocena bezpieczeństwa systemów IT,
  • ochrona prywatności w Internecie, 
  • społeczna percepcja zagrożeń, 
  • dezinformacja oraz narzędzia i techniki manipulowania opinią publiczną.

 • II filar  - wybrane zagadnienia dotyczące obszarów IT, które wspierają operacje cyberbezpieczeństwa i których poznanie jest konieczne do realizacji zagadnień z I filaru, takie jak:
  • sztuczna inteligencja,
  • Big Data i analiza danych,
  • technologie budowy serwisów i portali internetowych,
  • podstawy programowania w cyberprzestrzeni,
  • web 2.0 i media społecznościowe.

Powyższe zagadnienia obejmują tworzenie i kształtowanie polityki bezpieczeństwa w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych, 
 • zabezpieczenia systemów operacyjnych i bazodanowych,
 • bezpieczeństwo komunikacji sieciowej i elektronicznej, 
 • technologie i zabezpieczenia internetowe,
 • bezpieczeństwo pracy w chmurze, 
 • bezpieczeństwo infrastruktury,
 • bezpieczeństwo IoT.

  Zasady kwalifikacji

  Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego.

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy, składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych, przeprowadzany z zakresu następujących zagadnień:

  1. Sposoby ochrony komputera osobistego przed cyberprzestępcami.
  2. Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z korzystania z mediów społecznościowych.
  3. Istota cyberwojny
  4. Możliwe konsekwencje społeczne wynikające z braku działania:
  1. Internetu,
  2. sieci społecznościowych,
  3. serwisów informacyjnych.
  1. Powszechnie znane wycieki danych osobowych w sieciach komputerowych. Istota i środki zaradcze podjęte w celu ograniczenia ryzyka ich wystąpienia w przyszłości.
  2. Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej w Polsce.
  3. Prawo do zapomnienia.
  4. Sposoby zabezpieczenia smartfonu przed atakami cyberprzestępców.
  5. Korzyści wynikające z używania legalnie nabytego oprogramowania komputerowego.
  6. Możliwe konsekwencje korzystania z niezabezpieczonej sieci Wi-Fi.

  Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 50. 

  Próg kwalifikacji: 20 pkt.

  Czemu warto studiować na WNPiSM?

  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

  Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

  Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

  Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

  Zobacz co zyskasz wybierając cyberbezpieczeństwo!

  Przyjdź na cyberbezpieczeństwo jeśli

  • interesujesz się tematem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  • szukasz studiów łączących naukę przedmiotów społecznych z technicznymi
  • chcesz zostać jednym z najbardziej poszukiwanych ekspertów na rynku pracy
  Kandydat(ka)
  Absolwent(ka)

  Kandydat(ka)

  Interesuję się zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem, nowymi technologiami i ich wpływem na otaczający mnie świat.

  Absolwent(ka)

  Posiadam ekspercką wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa, i mogę wykorzystywać ją na zróżnicowanych stanowiskach i w wielu branżach.

  Absolwent naszego kierunku...

  Absolwenci kierunku zyskają solidne podstawy do pracy na stanowiskach w obszarze cyberbezpieczeństwa w firmach i instytucjach państwowych w kraju i za granicą. Nauczą się diagnozować i analizować zagrożenia związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, a także stosować narzędzia służące do ich ograniczania i eliminacji. Poznają zasady polityki cyberbezpieczeństwa i sposoby jej kształtowania oraz zdobędą wiedzę dotyczącą mechanizmów, technologii i systemów zabezpieczeń przed cyberzagrożeniami. 

  Program ukierunkowany jest na rozwój kompetencji w zakresie podnoszenia poziomu świadomości występowania cyberzagrożeń i możliwości zapobiegania ich gospodarczym, społecznym, psychologicznym i politycznym konsekwencjom. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu szerokiego spektrum rozwiązań technologicznych security IT, niezbędnej do definiowania zagrożeń w cyberprzestrzeni i stosowania środków zapobiegawczych. 

  Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

  Wróć na górę