Europeistyka - II stopień

Europeistyka to kierunek dla Ciebie jeśliszukasz studiów odpowiadających wyzwaniom społecznym i gospodarczym współczesnej Europy
…chcesz realizować projekty w ramach programów europejskich lub założyć firmę w państwie Unii Europejskiej

Zagadnienia kwalifikacyjne

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego z podanej Listy lektur.

Wybrane artykuły do egzaminu [zip]

Ogólna charakterystyka

Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. 

Serdecznie zachęcamy do aplikowania na nową Europeistykę, której program został przygotowany i będzie realizowany w ramach prestiżowego Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

Praktyczna wiedza, umiejętności i szanse na atrakcyjne zatrudnienie – wszystko to zyskasz studiując na Europeistyce na Uniwersytecie Warszawskim. 

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Interdyscyplinarna wiedza i praktyczny profil studiów kształtują umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej.

Pracowników naukowych i dydaktycznych na europeistyce charakteryzuje to, co najlepsze – młodość, doświadczenie i profesjonalizm. Wykładowcy to uznani badacze i dydaktycy, eksperci z zakresu europeistyki na szczeblu krajowym i międzynarodowym, pracownicy firm doradczych, administracji rządowej oraz samorządowej.

Kierunek jest prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW w oparciu o program studiów przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń dwóch wiodących ośrodków badań i dydaktyki w zakresie studiów europejskich. Studia mają charakter mulitidyscyplinarny, bazujący na dorobku trzech dyscyplin – nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz nauk socjologicznych.

Przykładowe przedmioty

Negocjacje w Unii Europejskiej

Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej

Teoria i praktyka integracji europejskiej

Lobbing w Unii Europejskiej

Polityka tworzenia prawa w Unii Europejskiej

Prawo rynków finansowych w Unii Europejskiej

Arbitraż międzynarodowy

Marketing i promocja w Unii Europejskiej

Absolwenci europeistyki WNPiSM

Nasi absolwenci odnajdują się w różnych miejscach pracy – w kraju i za granicą – w których wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych pochodzących z różnych obszarów stanowią podstawowe wymagania. Absolwenci studiów europejskich są świadomymi uczestnikami procesów zachodzących w Europie i w kraju, aktywnymi obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Mają zakorzenione przekonanie o konieczności uzupełniania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności przez całe życie.

Nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.

Michał Moczydłowski

Specjalista ds. wsparcia sprzedaży,
Zielona-energia.com

Podjęcie studiów na WNPiSM było świetną decyzją. Na swojej studenckiej ścieżce poznałem wielu wartościowych i życzliwych wykładowców, których indywidualne podejście do studenta umożliwiało rozwój tak na prawdę na każdej płaszczyźnie: poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i kompetencji. Dzięki tym studiom moje perspektywy i horyzonty znacznie się poszerzyły nie tylko o funkcjonowanie systemu politycznego Unii Europejskiej i państw ją tworzących ale o szereg czynników społeczno-politycznych. Pisząc pracę licencjacką nie spodziewałem się, że już po kilku miesiącach będę mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w wymarzonej pracy.

Perspektywy zatrudnienia

Administracja rządowa i samorządowa

Instytucje organizacji międzynarodowych

Doradca w zakresie prawa ue

Organizacje pozarządowe

Urzędnik UE

Doradca w zakresie finansów i funduszy UE

Wybierz europeistykę już teraz!