Postępowanie rekrutacyjne

Najważniejsza strona to irk.uw.edu.pl

Krok 1 - rejestracja na studia

 • Załóż indywidualne konto rejestracyjne
 • Wybierz kierunek studiów
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku podany na koncie rejestracyjnym

Krok 2 - Postępowanie kwalifikacyjne

 • W zależności od kierunku, rodzaju i trybu studiów postępowanie kwalifikacyjne może być przeprowadzane na podstawie świadectwa maturalnego, dyplomu ukończenia studiów, egzaminu pisemnego bądź złożenia dokumentów. Dokładna informacja dotycząca konkretnych kierunków znajduje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW
 • W określonym terminie Komisja obliczy punkty rekrutacyjne wszystkim kandydatom i sporządzi listę rankingową określającą kolejność przyjmowania kandydatów na studia
 • Poczekaj na decyzję kwalifikacyjną, którą otrzymasz na koncie rejestracyjnym
 • W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z Komisją

Krok 3 - Składanie dokumentów

 • Jeżeli otrzymasz informację o zakwalifikowaniu na studia, złóż dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie
 • Jeżeli jesteś na liście rezerwowej pamiętaj, że nie wszyscy kandydaci składają dokumenty i masz szansę na kwalifikację w kolejnych turach
 • W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z Komisją
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia otrzymasz na koncie rejestracyjnym oraz pocztą na adres korespondencyjny

Masz dodatkowe pytania?