Stosunki międzynarodowe - II stopień

Przyjdź na stosunki międzynarodowe jeśli… interesujesz się polityką międzynarodową, chcesz pracować w międzynarodowych organizacjach i instytucjach albo marzysz, by zostać dyplomatą.

Zagadnienia kwalifikacyjne

Pisemny test wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych odbywa się w oparciu o poniższe podręczniki:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 • A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017;

Prawo międzynarodowe publiczne:

 • J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Studia Prawnicze Wyd. Beck,
  Warszawa 2019 (wyd. 4);
 • J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe: prawo instytucjonalne, Wyd.
  Nauk. PWN, Warszawa 2017.

Międzynarodowe stosunki polityczne:

 • E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza struktura dynamika, WUW,
  Warszawa 2006;
 • R. Zięba (red.),Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Poltex, Warszawa 2018.

Ogólna charakterystyka

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany przez nas z powodzeniem od czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników (0-90 pkt.) testu wiedzy przeprowadzonego z zakresu przedmiotów:

 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • prawo międzynarodowe publiczne,

Studia trwają cztery semestry. Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jedną z czterech specjalności:

 • Bezpieczeństwo i studia strategiczne,
 • Dyplomacja współczesna,
 • Międzynarodowa polityka handlowa,
 • Studia regionalne i globalne (od trzeciego semestru – wybór ścieżki specjalizacyjnej spośród następujących ścieżek: Amerykanistyka, Azja, Bliski Wschód i Afryka).

Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także m. in. do RosjiIndiiNepalu i Stanów Zjednoczonych.

Nasi wykładowcy uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Nawiązaliśmy współpracę naukową z uniwersytetami w GruzjiChinachBrazyliiTajwanieUkrainie, czy Kosowie.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Skrócone programy studiów dla danych specjalności:

Przykładowe przedmioty

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Marketing międzynarodowy i PR

Społeczeństwo, religia i kultura w stosunkach międzynarodowych

Religie Ameryk

System obrony państwa

Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei 

Metody i techniki współczesnej dyplomacji

Dylematy tożsamości kulturowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Absolwenci stosunków międzynarodowych WNPiSM

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Paulina Kaczmarek

Sustainable Development Manager,
Danone

Co mi dały studia w ISM? Po pierwsze studia przygotowały mnie do pracy w międzynarodowym środowisku. Pozwoliły mi zrozumieć świat, jego złożoność, procesy globalizacji z ich dobrymi i negatywnymi stronami. Po skończeniu studiów pracowałam w biurze ONZ w Warszawie, w międzynarodowych firmach doradczych, teraz zarządzam międzynarodowymi zespołami i kompetencje zarzadzania międzykulturowego są bardzo pomocne.

Po drugie, na studiach odkryłam, że oprócz stosunków międzynarodowych opartych o realizację interesów państw narodowych, istnieją stosunki międzynarodowe nakierowane na rozwiązanie problemów globalnych. Cele ONZ to nie puste formuły – jest wielu aktorów, którzy podejmują realne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. To zainspirowało mnie do pracy jako menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej firmie spożywczej. Realna zmiana jest w zasięgu ręki. W kontekście kryzysu klimatycznego i innym wyzwań globalnych, rola tych zagadnień będzie rosła i mam nadzieje, że studenci ISM będą częścią tej zmiany.

Filip Grzegorzewski

Dyplomata,
Przedstawiciel Unii Europejskiej na Tajwanie

Stosunki Międzynarodowe na UW to najlepszy wstęp do dyplomacji polskiej i europejskiej. To studia, które oferują solidną porcję wiedzy o świecie, dają narzędzia do sprawnego operowania w przestrzeni międzynarodowej i otwierają głowę – przygotowując do sprawnego wchodzenia w kolejne zawodowe role. 

Co się robi po tych studiach? Nie ma dwóch takich samych ścieżek kariery po Stosunkach. Dyplomacja to ciągłe zmiany: po studiach odbyłem staże aplikanckie w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, pracowałem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, koordynowałem przygotowania materiałów i wystąpień Ministra Spraw Zagranicznych w Sekretariacie Ministra. Przez blisko cztery lata pracowałem w Delegaturze UE w Pekinie jako radca polityczny, analizując chińską politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jako Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ przygotowywałem wizyty najważniejszych osób w państwie w krajach Azji. Przed wyjazdem do Tajpej przewodniczyłem w Brukseli Grupie Roboczej ds. Azji i Pacyfiku Rady Unii Europejskiej (COASI), zarządzając negocjacjami pomiędzy 28 krajami członkowskimi na temat polityki wobec Azji i mandatu dla instytucji europejskich. Dziś reprezentuję Unię Europejską na Tajwanie. 

Nie wyobrażam sobie lepszych studiów, które mogłyby mnie do tego przygotować. 

Grzegorz Poznański

Dyplomata,
b. Ambasador RP w Estonii (2010-2014)

Studiowanie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim było dla mnie wielką intelektualną przygodą, a jednocześnie znakomitym przygotowaniem do pracy w dyplomacji. Znakomita kadra profesorska – nie tylko z dorobkiem naukowym, ale także z szerokim pozanaukowym doświadczeniem zawodowym np. w dyplomacji, administracji, biznesie –  stawiała przed nami wyzwania ciągłego rozwoju, samodzielnego pogłębiania wiedzy, krytycznego myślenia oraz poszukiwania nieszablonowych rozwiązań problemów. Dzięki szerokiej gamie przedmiotów studiów – od prawa i historii, przez ekonomię, po stosunki międzynarodowe we wszystkich ich aspektach: gospodarczych, politycznych, wojskowych, kulturalnych i innych – czułem że jestem dobrze przygotowany do zajmowania się całym spektrum spraw, związanych nie tylko z dyplomacją, ale szeroko rozumianymi sprawami międzynarodowymi. Dzięki wiedzy zdobytej na studiach z powodzeniem zdałem egzaminy do służby zagranicznej i wykorzystuję ją z powodzeniem w mojej karierze dyplomatycznej.

Jan Wójcik

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Studia na ISM – obecnie WNPiSM – oferują znakomite perspektywy zawodowe (…) Praktycznie wszystkie osoby z mojego roku zrobiły imponujące kariery, począwszy od wysokich stanowisk w międzynarodowych firmach konsultingowych, poprzez wprowadzanie zagranicznych inwestorów na warszawską giełdę, aż po działalność w zakresie finansowania start-upów i nowych technologii. Duża grupa absolwentów, tak jak i ja, pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wiele spośród umiejętności nabytych podczas studiów przydało mi się w późniejszym życiu zawodowym. Niezwykle często do wiadomości z zakresu międzynarodowego prawa morza i międzynarodowego prawa publicznego odwoływałem się podczas pracy w Ambasadzie RP w Singapurze, gdzie kwestia sporu na Morzu Południowochińskim i delimitacji wód terytorialnych ma szczególne znaczenie.

Margareta Kassangana

Ambasador RP

Miałam iść na medycynę, ale w ostatniej chwili, ku rozpaczy całej rodziny, zmieniłam zdanie. Jednak jeśli nie medycyna to co? Nie miałam pojęcia. Po prostu chciałam poszerzyć moją humanistyczną edukację, poznać świat i mechanizmy jakie nim rządzą. Te studia okazały się „strzałem w dziesiątkę”. Dały mi poczucie, że po ich ukończeniu mam nieograniczone możliwości wyboru.
Margareta Kassangana – absolwentka stosunków międzynarodowych (1994), ambasador RP w Senegalu, Burkina Faso, Gambii, Gwinei, Gwinei Bissau, Mali, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Wyspach Zielonego Przylądka. Blisko 20 lat na różnych stanowiskach w polskiej dyplomacji, m. in. wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Specjalizuje się w dyplomacji wielostronnej i problematyce afrykańskiej. W latach 2007-11 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli.

Tomasz Rados

Urzędnik w instytucjach UE

Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawski to czas, który wspominam bardzo dobrze. Wspaniałe koleżanki i koledzy, wykładowcy, cenna wiedza zdobyta na zajęciach i wiele dyskusji na tematy międzynarodowe, polityki krajowej czy z przyjaciółmi o życiu. Od 15 lat mieszkam w Brukseli i pracuję w instytucjach Unii Europejskiej, a wiedza zdobyta w okresie studiów przydaje mi się wielokrotnie i w pracy i  w życiu.

Perspektywy zatrudnienia

Administracja państwowa i samorządowa

Przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych

Korespondent zagraniczny

Organizacje i instytucje międzynarodowe

Dziennikarz

Dyplomata

Wybierz stosunki międzynarodowe już teraz!