Stosunki międzynarodowe

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany przez nas z powodzeniem od czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Na atrakcyjność programu studiów wpływa możliwość uczęszczania na przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym specjalistyczne, które zaspokoją wszystkie zainteresowania. Na trzecim roku studiów (semestr 6) student może wybrać jedną z trzech ścieżek przedmiotów do wyboru: prawno-polityczną, ekonomiczną, społeczną.

Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także m.in. do RosjiIndiiNepalu i Stanów Zjednoczonych.

Nasi wykładowcy uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Nawiązaliśmy współpracę naukową z uniwersytetami w GruzjiChinachBrazyliiTajwanieUkrainie, czy Kosowie.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

I TURA REKRUTACJI

Rejestracja: 06.06.2024-10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 22.07.2024

Terminy przyjmowania dokumentów:
I termin: 23-25.07.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 26, 29.07.2024
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 30-31.07.2024

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

Wybierając stosunki międzynarodowe…

Program studiów

Ścieżka ekonomiczna
Ścieżka prawno-polityczna
Ścieżka społeczna

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Program studiów dla ścieżki ekonomicznej - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Międzynarodowy system finansowy
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • Systemy społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Program studiów dla ścieżki prawno-politycznej - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Międzynarodowa ochrona środowiska
 • Międzynarodowe prawo prywatne
 • Międzynarodowa współpraca morska, lotnicza, kosmiczna

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Program studiów dla ścieżki społecznej - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Międzynarodowa polityka społeczna
 • Migracje międzynarodowe
 • Pomoc rozwojowa i humanitarna UE

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Zobacz co zyskasz wybierając stosunki międzynarodowe!

Przyjdź na stosunki międzynarodowe jeśli… interesujesz się polityką międzynarodową, chcesz pracować w międzynarodowych organizacjach i instytucjach albo marzysz, by zostać dyplomatą.

Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Lubię tematykę międzynarodową i chcę poszerzyć moją wiedzę w zakresie nauk ekonomiczno-
społecznych, politycznych i prawnych.

Absolwent(ka)

Mam wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-
społecznych, politycznych i prawnych, dzięki czemu potrafię analizować gospodarkę światową i
międzynarodowe stosunki polityczne.

Absolwent naszego kierunku...

Absolwent studiów I stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Absolwent zna oraz rozumie charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonuje identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się i dyskutowania.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW

 • Filip Grzegorzewski - Dyplomata, Przedstawiciel Unii Europejskiej na Tajwanie

  Stosunki Międzynarodowe na UW to najlepszy wstęp do dyplomacji polskiej i europejskiej. To studia, które oferują solidną porcję wiedzy o świecie, dają narzędzia do sprawnego operowania w przestrzeni międzynarodowej i otwierają głowę – przygotowując do sprawnego wchodzenia w kolejne zawodowe role. 

  Co się robi po tych studiach? Nie ma dwóch takich samych ścieżek kariery po Stosunkach. Dyplomacja to ciągłe zmiany: po studiach odbyłem staże aplikanckie w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, pracowałem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, koordynowałem przygotowania materiałów i wystąpień Ministra Spraw Zagranicznych w Sekretariacie Ministra. Przez blisko cztery lata pracowałem w Delegaturze UE w Pekinie jako radca polityczny, analizując chińską politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jako Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ przygotowywałem wizyty najważniejszych osób w państwie w krajach Azji. Przed wyjazdem do Tajpej przewodniczyłem w Brukseli Grupie Roboczej ds. Azji i Pacyfiku Rady Unii Europejskiej (COASI), zarządzając negocjacjami pomiędzy 28 krajami członkowskimi na temat polityki wobec Azji i mandatu dla instytucji europejskich. Dziś reprezentuję Unię Europejską na Tajwanie.

  Nie wyobrażam sobie lepszych studiów, które mogłyby mnie do tego przygotować. 

 • Aleksandra Piątkowska - Ambasador RP w Argentynie

  Na zajęcia jeździłam autobusem. Pamiętam to była linia 144. W autobusie poznałam mojego przyszłego męża. Jak w „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego, gdyby nie studia na WNPiSM na Uniwersytecie Warszawskim i to spotkanie na przystanku na Krakowskim Przedmieściu… Dzięki nim zostałam zawodowym dyplomatą i dziś jestem urzędnikiem służby cywilnej i zagranicznej. Myśląc o tym towarzyszy mi zawsze poczucie dumy. Służba Polsce, bez względu na to czy pracowałam w Nowym Jorku, Santiago czy Buenos Aires, to nie był pusty frazes, ale zawsze mój cel. Nigdy jednak nie zapomnę sal wykładowych na uniwerku, miejsca z którego ruszyłam w świat i życie. I środowiska akademickiego, któremu tak wiele zawdzięczam. Dzięki któremu jestem tym kim jestem.

  Aleksandra Piątkowska, pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1993 r. Kierowała departamentami dyplomacji publicznej i pomocy rozwojowej. W Nowym Jorku pracowała w Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2012-2017 Ambasador RP w Chile. Od 2019 r. Ambasador RP w Argentynie.

 • Rafał Trzaskowski - Prezydent m.st. Warszawy

  Absolwent stosunków międzynarodowych w WNPiSM UW, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie spraw europejskich.

  Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2013), w latach 2013–2014 minister administracji i cyfryzacji, w latach 2014–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm VIII kadencji (2015–2018). Od 2018 prezydent m.st. Warszawy.

 • Liliana Tahery - Szefowa sprzedaży na Europę Centralną, Experian UK

  Po ukończeniu studiów została doradcą Ministra Gospodarki. Następnie pracowała w Deloitte na stanowiskach od starszego konsultanta po vice prezesa zarządu Deloitte Digital CE. Obecnie jest szefem sprzedaży na Europę Centralną w Experian UK. Jednocześnie zasiadała w radach nadzorczych wielu spółek zarówno kapitałowych oraz z udziałem skarbu państwa.

 • Michał Żukowski - CEO, Innteo

  Studia na Żurawiej 4 to jeden z najlepszych okresów w moim życiu, poznałem tam wiele zdolnych, wartościowych osób, z którymi mam kontakt do tej pory. Wydział ma świetnych wykładowców z często wyrozumiałym podejściem do studenta, niesamowite było spotykać na co dzień i dyskutować z legendami teorii i praktyki stosunków międzynarodowych. Zachęcam wszystkich do dołączenia do drużyny ISM!

 • Maciej Konarski - Główny specjalista ds. rynku chińskiego i tajwańskiego, Ministerstwo Rozwoju

  Absolwent rocznik 2007. Od trzynastu lat zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 roku jest głównym specjalistą ds. rynków chińskiego i tajwańskiego, odpowiedzialnym za prowadzenie działań w zakresie promocji gospodarczej, w tym zwłaszcza wspieranie polskiego eksportu i inwestycji. Uprzednio zajmował się sprawami związanymi z członkostwem Polski w OECD i innych międzynarodowych organizacjach gospodarczych.

  Jeśli szukasz studiów, które zapewniają „pewny fach w ręku” i zwalniają z odpowiedzialności za własną przyszłość zawodową, to zapewne mocno się zawiedziesz. Jeśli jednak pragniesz rozwinąć swoje horyzonty, zrozumieć świat i nauczyć się elastyczności tak niezbędnej na współczesnym rynku pracy, to trafiłeś w dziesiątkę. Właśnie to zyskałem bowiem dzięki Uniwersytetowi Warszawskiemu i studiom na kierunku stosunki międzynarodowe. Fakt, iż koleżanki i koledzy z moich roczników z sukcesem rozwijają dziś kariery w tak różnorodnych dziedzinach, jak dyplomacja, administracja, instytucje międzynarodowe, dziennikarstwo, bankowość, HR, czy konsulting, wydaje się jednocześnie wskazywać, że w tej indywidualnej ocenie najwyraźniej jest coś na rzeczy.

 • Filip Grzegorzewski - Dyplomata, Przedstawiciel Unii Europejskiej na Tajwanie

  Stosunki Międzynarodowe na UW to najlepszy wstęp do dyplomacji polskiej i europejskiej. To studia, które oferują solidną porcję wiedzy o świecie, dają narzędzia do sprawnego operowania w przestrzeni międzynarodowej i otwierają głowę – przygotowując do sprawnego wchodzenia w kolejne zawodowe role. 

  Co się robi po tych studiach? Nie ma dwóch takich samych ścieżek kariery po Stosunkach. Dyplomacja to ciągłe zmiany: po studiach odbyłem staże aplikanckie w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, pracowałem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, koordynowałem przygotowania materiałów i wystąpień Ministra Spraw Zagranicznych w Sekretariacie Ministra. Przez blisko cztery lata pracowałem w Delegaturze UE w Pekinie jako radca polityczny, analizując chińską politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jako Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ przygotowywałem wizyty najważniejszych osób w państwie w krajach Azji. Przed wyjazdem do Tajpej przewodniczyłem w Brukseli Grupie Roboczej ds. Azji i Pacyfiku Rady Unii Europejskiej (COASI), zarządzając negocjacjami pomiędzy 28 krajami członkowskimi na temat polityki wobec Azji i mandatu dla instytucji europejskich. Dziś reprezentuję Unię Europejską na Tajwanie.

  Nie wyobrażam sobie lepszych studiów, które mogłyby mnie do tego przygotować. 

 • Aleksandra Piątkowska - Ambasador RP w Argentynie

  Na zajęcia jeździłam autobusem. Pamiętam to była linia 144. W autobusie poznałam mojego przyszłego męża. Jak w „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego, gdyby nie studia na WNPiSM na Uniwersytecie Warszawskim i to spotkanie na przystanku na Krakowskim Przedmieściu… Dzięki nim zostałam zawodowym dyplomatą i dziś jestem urzędnikiem służby cywilnej i zagranicznej. Myśląc o tym towarzyszy mi zawsze poczucie dumy. Służba Polsce, bez względu na to czy pracowałam w Nowym Jorku, Santiago czy Buenos Aires, to nie był pusty frazes, ale zawsze mój cel. Nigdy jednak nie zapomnę sal wykładowych na uniwerku, miejsca z którego ruszyłam w świat i życie. I środowiska akademickiego, któremu tak wiele zawdzięczam. Dzięki któremu jestem tym kim jestem.

  Aleksandra Piątkowska, pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1993 r. Kierowała departamentami dyplomacji publicznej i pomocy rozwojowej. W Nowym Jorku pracowała w Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2012-2017 Ambasador RP w Chile. Od 2019 r. Ambasador RP w Argentynie.

 • Rafał Trzaskowski - Prezydent m.st. Warszawy

  bsolwent stosunków międzynarodowych w WNPiSM UW, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie spraw europejskich.

  Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2013), w latach 2013–2014 minister administracji i cyfryzacji, w latach 2014–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm VIII kadencji (2015–2018). Od 2018 prezydent m.st. Warszawy.

 • Liliana Tahery - Szefowa sprzedaży na Europę Centralną, Experian UK

  Po ukończeniu studiów została doradcą Ministra Gospodarki. Następnie pracowała w Deloitte na stanowiskach od starszego konsultanta po vice prezesa zarządu Deloitte Digital CE. Obecnie jest szefem sprzedaży na Europę Centralną w Experian UK. Jednocześnie zasiadała w radach nadzorczych wielu spółek zarówno kapitałowych oraz z udziałem skarbu państwa.

 • Michał Żukowski - CEO, Innteo

  Studia na Żurawiej 4 to jeden z najlepszych okresów w moim życiu, poznałem tam wiele zdolnych, wartościowych osób, z którymi mam kontakt do tej pory. Wydział ma świetnych wykładowców z często wyrozumiałym podejściem do studenta, niesamowite było spotykać na co dzień i dyskutować z legendami teorii i praktyki stosunków międzynarodowych. Zachęcam wszystkich do dołączenia do drużyny ISM!

 • Maciej Konarski - Główny specjalista ds. rynku chińskiego i tajwańskiego, Ministerstwo Rozwoju

  Absolwent rocznik 2007. Od trzynastu lat zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 roku jest głównym specjalistą ds. rynków chińskiego i tajwańskiego, odpowiedzialnym za prowadzenie działań w zakresie promocji gospodarczej, w tym zwłaszcza wspieranie polskiego eksportu i inwestycji. Uprzednio zajmował się sprawami związanymi z członkostwem Polski w OECD i innych międzynarodowych organizacjach gospodarczych.

  Jeśli szukasz studiów, które zapewniają „pewny fach w ręku” i zwalniają z odpowiedzialności za własną przyszłość zawodową, to zapewne mocno się zawiedziesz. Jeśli jednak pragniesz rozwinąć swoje horyzonty, zrozumieć świat i nauczyć się elastyczności tak niezbędnej na współczesnym rynku pracy, to trafiłeś w dziesiątkę. Właśnie to zyskałem bowiem dzięki Uniwersytetowi Warszawskiemu i studiom na kierunku stosunki międzynarodowe. Fakt, iż koleżanki i koledzy z moich roczników z sukcesem rozwijają dziś kariery w tak różnorodnych dziedzinach, jak dyplomacja, administracja, instytucje międzynarodowe, dziennikarstwo, bankowość, HR, czy konsulting, wydaje się jednocześnie wskazywać, że w tej indywidualnej ocenie najwyraźniej jest coś na rzeczy.

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę