Stosunki międzynarodowe - I stopień

Przyjdź na stosunki międzynarodowe jeśli… interesujesz się polityką międzynarodową, chcesz pracować w międzynarodowych organizacjach i instytucjach albo marzysz, by zostać dyplomatą.

Ogólna charakterystyka

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany przez nas z powodzeniem od czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Na atrakcyjność programu studiów wpływa możliwość uczęszczania na przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym specjalistyczne, które zaspokoją wszystkie zainteresowania. Na trzecim roku studiów (semestr 6) student może wybrać jedną z trzech ścieżek przedmiotów do wyboru: prawno-polityczną, ekonomiczną, społeczną.

Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także m. in. do RosjiIndiiNepalu i Stanów Zjednoczonych.

Nasi wykładowcy uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Nawiązaliśmy współpracę naukową z uniwersytetami w GruzjiChinachBrazyliiTajwanieUkrainie, czy Kosowie.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Skrócone programy studiów dla danych ścieżek:

Przykładowe przedmioty

Historia stosunków międzynarodowych

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Ekonomia

Międzynarodowe stosunki polityczne

Demografia

Polityka zagraniczna Polski

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Organizacje międzynarodowe

Absolwenci stosunków międzynarodowych WNPiSM

Absolwent studiów I stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Absolwent zna oraz rozumie charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonuje identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się i dyskutowania.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Filip Grzegorzewski

Dyplomata,
Przedstawiciel Unii Europejskiej na Tajwanie

Stosunki Międzynarodowe na UW to najlepszy wstęp do dyplomacji polskiej i europejskiej. To studia, które oferują solidną porcję wiedzy o świecie, dają narzędzia do sprawnego operowania w przestrzeni międzynarodowej i otwierają głowę – przygotowując do sprawnego wchodzenia w kolejne zawodowe role. 

Co się robi po tych studiach? Nie ma dwóch takich samych ścieżek kariery po Stosunkach. Dyplomacja to ciągłe zmiany: po studiach odbyłem staże aplikanckie w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, pracowałem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, koordynowałem przygotowania materiałów i wystąpień Ministra Spraw Zagranicznych w Sekretariacie Ministra. Przez blisko cztery lata pracowałem w Delegaturze UE w Pekinie jako radca polityczny, analizując chińską politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jako Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ przygotowywałem wizyty najważniejszych osób w państwie w krajach Azji. Przed wyjazdem do Tajpej przewodniczyłem w Brukseli Grupie Roboczej ds. Azji i Pacyfiku Rady Unii Europejskiej (COASI), zarządzając negocjacjami pomiędzy 28 krajami członkowskimi na temat polityki wobec Azji i mandatu dla instytucji europejskich. Dziś reprezentuję Unię Europejską na Tajwanie. 

Nie wyobrażam sobie lepszych studiów, które mogłyby mnie do tego przygotować. 

Aleksandra Piątkowska

Ambasador RP w Argentynie

Na zajęcia jeździłam autobusem. Pamiętam to była linia 144. W autobusie poznałam mojego przyszłego męża. Jak w „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego, gdyby nie studia na WNPiSM na Uniwersytecie Warszawskim i to spotkanie na przystanku na Krakowskim Przedmieściu… Dzięki nim zostałam zawodowym dyplomatą i dziś jestem urzędnikiem służby cywilnej i zagranicznej. Myśląc o tym towarzyszy mi zawsze poczucie dumy. Służba Polsce, bez względu na to czy pracowałam w Nowym Jorku, Santiago czy Buenos Aires, to nie był pusty frazes, ale zawsze mój cel. Nigdy jednak nie zapomnę sal wykładowych na uniwerku, miejsca z którego ruszyłam w świat i życie. I środowiska akademickiego, któremu tak wiele zawdzięczam. Dzięki któremu jestem tym kim jestem.

Aleksandra Piątkowska, pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1993 r. Kierowała departamentami dyplomacji publicznej i pomocy rozwojowej. W Nowym Jorku pracowała w Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2012-2017 Ambasador RP w Chile. Od 2019 r. Ambasador RP w Argentynie.

Maciej Konarski

Główny specjalista ds. rynku chińskiego i tajwańskiego,
Ministerstwo Rozwoju

Absolwent rocznik 2007. Od trzynastu lat zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 roku jest głównym specjalistą ds. rynków chińskiego i tajwańskiego, odpowiedzialnym za prowadzenie działań w zakresie promocji gospodarczej, w tym zwłaszcza wspieranie polskiego eksportu i inwestycji. Uprzednio zajmował się sprawami związanymi z członkostwem Polski w OECD i innych międzynarodowych organizacjach gospodarczych.

Jeśli szukasz studiów, które zapewniają „pewny fach w ręku” i zwalniają z odpowiedzialności za własną przyszłość zawodową, to zapewne mocno się zawiedziesz. Jeśli jednak pragniesz rozwinąć swoje horyzonty, zrozumieć świat i nauczyć się elastyczności tak niezbędnej na współczesnym rynku pracy, to trafiłeś w dziesiątkę. Właśnie to zyskałem bowiem dzięki Uniwersytetowi Warszawskiemu i studiom na kierunku stosunki międzynarodowe. Fakt, iż koleżanki i koledzy z moich roczników z sukcesem rozwijają dziś kariery w tak różnorodnych dziedzinach, jak dyplomacja, administracja, instytucje międzynarodowe, dziennikarstwo, bankowość, HR, czy konsulting, wydaje się jednocześnie wskazywać, że w tej indywidualnej ocenie najwyraźniej jest coś na rzeczy.”

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy

Absolwent stosunków międzynarodowych w WNPiSM UW, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie spraw europejskich. 

Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2013), w latach 2013–2014 minister administracji i cyfryzacji, w latach 2014–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm VIII kadencji (2015–2018). Od 2018 prezydent m.st. Warszawy. 

Liliana Tahery

Szefowa sprzedaży na Europę Centralną,
Experian UK

Po ukończeniu studiów została doradcą Ministra Gospodarki. Następnie pracowała w Deloitte na stanowiskach od starszego konsultanta po vice prezesa zarządu Deloitte Digital CE. Obecnie jest szefem sprzedaży na Europę Centralną w Experian UK. Jednocześnie zasiadała w radach nadzorczych wielu spółek zarówno kapitałowych oraz z udziałem skarbu państwa.

Michał Żukowski

CEO,
Innteo

Studia na Żurawiej 4 to jeden z najlepszych okresów w moim życiu, poznałem tam wiele zdolnych, wartościowych osób, z którymi mam kontakt do tej pory. Wydział ma świetnych wykładowców z często wyrozumiałym podejściem do studenta, niesamowite było spotykać na co dzień i dyskutować z legendami teorii i praktyki stosunków międzynarodowych. Zachęcam wszystkich do dołączenia do drużyny ISM!

Perspektywy zatrudnienia

Administracja państwowa i samorządowa

Przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych

Korespondent zagraniczny

Dyplomata

Organizacje i instytucje międzynarodowe

Dziennikarz

Pracownik firm doradczych

Organizacje pozarządowe

Wybierz stosunki międzynarodowe już teraz!