Cyberbezpieczeństwo

Opis kierunku

Badania nad cyberbezpieczeństwem obejmują ochronę systemów cyfrowych, sieci i danych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zakłóceniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Ta interdyscyplinarna dziedzina obejmuje szeroki zakres tematów, w tym sieci komputerowe i bezpieczeństwo, kryptografię, bezpieczeństwo oprogramowania i prywatność danych. Obejmuje również badanie kwestii prawnych i etycznych związanych z technologią informacyjną, a także rozwój i wykorzystanie technologii bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

Celem studiów nad cyberbezpieczeństwem jest zaprojektowanie i wdrożenie bezpiecznych systemów chroniących przed cyberzagrożeniami oraz zapewniających poufność, integralność i dostępność wrażliwych informacji.

Głównym celem kierunku jest wykształcenie absolwentów posiadających kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa i tym samym zmniejszenie deficytu specjalistów z przedmiotowego obszaru na rynku pracy. Najnowsze dane wskazują (raport Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023), że w branży cyberbezpieczeństwa brakuje specjalistów. W badaniu przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2022 roku, w którym wzięło udział 500 specjalistów pracujących na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem IT, aż 45% ankietowanych stwierdziło, że otrzymują ponad 5 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych tygodniowo, a 55% biorących udział w badaniu przyznało, że takie zapytania otrzymuje od 1 do 3 razy tygodniowo. Z raportu wynika również, że wiele firm decyduje się na zatrudnianie osób z mniejszym doświadczeniem lub kształcenie własnych kadr.

Kształtowanie umiejętności studentów będzie miało na celu sprostanie stale zmieniającym się wymaganiom dzisiejszego cyfrowego świata. Szybki w ostatnich latach rozwój technologii informatycznych i rynku IoT oraz wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej spowodował wzrost zapotrzebowania firm i organizacji na specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Celem kierunku jest podniesienie poziomu edukacji i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Przeciętny obywatel nie wie, w jaki sposób chronić swoje dane i prywatność w sieci, często nie jest świadom utraty danych, bądź tego, że stał się ofiarą ataku. Ochrona przed cyberprzestępcami jest jedyną drogą prowadzącą do poprawy ogólnospołecznego bezpieczeństwa państwa i świata.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie niestacjonarnej. Skierowane są do wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę i wykształcenie z zakresu kształtowania i stosowania polityki cyberbezpieczeństwa. 

Zajęcia prowadzone są przez zespół wykładowców, który ma duże doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na kierunkach przypisanych do dziedziny nauk społecznych. Do współpracy w charakterze wykładowców zaproszono również przedstawicieli firm i instytucji państwowych pracujących w obszarze cyberbezpieczeństwa.  

Do dyspozycji studentów są sale wyposażone w najnowszy sprzęt komputerowy.

_________

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Limit przyjęć: 52 (liczba minimalna 35)

Wybierając Cyberbezpieczeństwo…

Program studiów

Program studiów - kliknij tutaj

Program studiów jest odpowiedzią na rosnące wciąż zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się bezpieczeństwem IT. Główne założenia programu skierowane są na rozpoznawanie potrzeb organizacji w zakresie bezpieczeństwa IT, kształtowania polityki cyberbezpieczeństwa na poziomie państwowym oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym UE. 

Program studiów składa się z dwóch filarów:

 • I filar – wiedza z zakresu kształtowania i stosowania polityki cyberbezpieczeństwa na poziomie firm, organizacji, instytucji państwowych i
  europejskich
  , w tym:
  • rozpoznawanie potrzeb oraz kształtowanie polityki i strategii cyberbezpieczeństwa na poziomie firm, organizacji, instytucji państwowych i europejskich,
  • sposoby tworzenia zasad kontrolnych i ochronnych dla zasobów technologicznych i informacyjnych przedsiębiorstw,
  • rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa funkcjonujące na szczeblu państwowym,
  • zasady polityki UE mające na celu zwiększenie cyberodporności, walkę z cyberprzestępczością, wzmocnienie cyberdyplomacji i cyberobrony,
  • zarządzanie ryzykiem i ocena bezpieczeństwa systemów IT,
  • ochrona prywatności w Internecie,
  • społeczna percepcja zagrożeń,
  • dezinformacja oraz narzędzia i techniki manipulowania opinią publiczną.

 • II filar  - wybrane obszary IT istotne w tworzeniu polityki cyberbezpieczeństwa i których poznanie jest konieczne do realizacji zagadnień z I filaru, takie jak:
  • sztuczna inteligencja,
  • Big Data i analiza danych,
  • technologie budowy serwisów i portali internetowych.

Powyższe zagadnienia obejmują tworzenie i kształtowanie polityki bezpieczeństwa w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • zabezpieczenia systemów operacyjnych,
 • bezpieczeństwo komunikacji sieciowej i elektronicznej,
 • technologie i zabezpieczenia internetowe,
 • bezpieczeństwo pracy w chmurze,
 • bezpieczeństwo IoT.

  Harmonogram rekrutacji

  Opłaty za studia

  Płatność jednorazowa

  Opłata rok studiów – 9 900 PLN

  Płatne do 15.10.2023 r.

  Płatność na raty

  I rata – 4950 PLN (płatna do 15.10.2023 r.)
  II rata – 4950 PLN (płatna do 15.02.2024 r.)

  Spis wymaganych dokumentów

  Zobacz co zyskasz wybierając Cyberbezpieczeństwo!

  Przyjdź na Cyberbezpieczeństwo jeśli

  • interesujesz się tematem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  • szukasz studiów łączących naukę przedmiotów społecznych z technicznymi
  • chcesz zostać jednym z najbardziej poszukiwanych ekspertów na rynku pracy
  Kandydat(ka)
  Absolwent(ka)

  Kandydat(ka)

  Interesuję się zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem, nowymi technologiami i ich wpływem na otaczający mnie świat.

  Absolwent(ka)

  Posiadam ekspercką wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa, i mogę wykorzystywać ją na zróżnicowanych stanowiskach i w wielu branżach.

  Czemu warto studiować na WNPiSM?

  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

  Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

  Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

  Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

  Absolwent naszego kierunku...

  Absolwenci kierunku zyskają solidne podstawy do pracy na stanowiskach w obszarze cyberbezpieczeństwa w firmach i instytucjach państwowych w kraju i za granicą. Nauczą się diagnozować i analizować zagrożenia związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, a także stosować narzędzia służące do ich ograniczania i eliminacji. Poznają zasady polityki cyberbezpieczeństwa i sposoby jej kształtowania oraz zdobędą wiedzę dotyczącą mechanizmów, technologii i systemów zabezpieczeń przed cyberzagrożeniami. 

  Program ukierunkowany jest na rozwój kompetencji w zakresie podnoszenia poziomu świadomości występowania cyberzagrożeń i możliwości zapobiegania ich gospodarczym, społecznym, psychologicznym i politycznym konsekwencjom. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu szerokiego spektrum rozwiązań technologicznych security IT, niezbędnej do definiowania zagrożeń w cyberprzestrzeni i stosowania środków zapobiegawczych. 

  Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

  Wróć na górę